Fannings

Według międzynarodowej klasyfikacji herbaty według wielkości i postaci liści literą F (Fannings) oznacza się drobne, pokruszone odsiewy liści herbat krojonych lub przygotowanych w tradycyjnym procesie obróbki.

Bywają różnej jakości w zależności od gatunku herbaty, dają mocny, dobrze barwiący się napój. Wykorzystuje się je do produkcji herbat ekspresowych w torebkach, gdyż szybko się zaparzają.

Przykładowe oznaczenia herbat:

FBOPF – Flowery Broken Orange Pekoe Fannings. Pochodzi przeważnie z CEJLONU z nisko położonych plantacji o dużej zawartości drobnych, specjalnie pokruszonych liści (Fannings) z pojedynczymi wierzchołkami (Tips).

OF – Orange Fannings. Bardzo dobra herbata z południowych Indii i częściowo z Afryki oraz Ameryki Południowej.